stoły i krzesla

poprzednie              następne
stół min-max 4 złożony
stół min-max 4 rozsunięty

Stół min-max 4

wymiary
110+50+50+50+50 cm.  (310x110 cm. po rorłożeniu)