sto≥y i krzes≥a

poprzednie              nastÍpne
szó≥ owalny kula

Stó≥ kula

wymiary
160x90+40+40 cm.
200x100+50+50 cm.