sto≥y i krzes≥a

poprzednie              nastÍpne
stó≥ zaowalony mdf noga ludwik

Stó≥ ludwik mdf

wymiary
160x90+40+40 cm.
190x100+50+50 cm.