sto≥y i krzes≥a

poprzednie              nastÍpne
stó≥ mdf nogi toczone

Stó≥ mdf nogi toczone

wymiary
160x85+40 cm.