sto≥y i krzes≥a

poprzednie              nastÍpne
stó≥ zaowalony nogi proste

Stó≥ nogi proste

wymiary
160x90+40+40 cm.
200x100+50+50 cm.